Trainingen


Trainen wordt in de Van Dale gedefinieerd met twee betekenissen: 'stelselmatig oefenen in een tak van sport' en 'oefenen in een bepaalde vaardigheid'.

Training houdt voor ons in dat belangrijke stappen absoluut noodzakelijk zijn:
1) Kennismaking: U leert het bestaan van nieuwe ideeën;
2) Verwerving: U ondergaat interactief verschillende methodes ter verduidelijking waardoor u overtuigd wordt van de meerwaarde van de materie;
3) Verankering: Bewuste toepassingen waardoor ervaringen en resultaten verkregen worden in de eigen sfeer;
4) Inoefen: herhalen, herhalen en nog eens herhalen waardoor de verouderde en vaak beperkende ideeën in ons paradigma plaats maken voor de nieuwe overtuigingen.
Hierdoor wordt uw persoon in die mate doordrongen van de materie dat het onderbewuste u volautomatisch, razend snel en super effectief  zal sturen in de richting van het ultieme succes.